het " zodt " projekt                                       

zelden was er een hond die in het laatste decennium die meer tot de verbeelding van menig africhter sprak dan zodt van bart bellon.

in mijn zoektocht naar top dekreuen kwam ik jaren geleden al snel bij Zodt uit, getraind door Bart Bellon.

deze hond was voor mij het prototype van de honden die ik zelf wou fokken : temperamentvol, (zeer) hoge bezitsdrang en het belangrijkste : hoge activiteit gekoppeld aan moed. dit alles maakte zodt tot een moeilijk af te richten hond. er was een trainer zoals bart nodig om de hond naar de top te brengen.

dat gebeurde in 2001 toen het team bart-zodt ringsport kampioen werd met een topscore van 381/400 !!

gezien het uitgesproken hoog actieve karakter van zodt was het zeer moeilijk om hem teven te laten dekken, de reden waarom er relatief (zeer) weinig met hem gefokt werd.

ikzelf fokte een viertal nesten met zodt

zodt x yucca

zodt x cozzy   2x

zodt x beez

combinaties die een aantal tophonden produceerden :

nierlenders endor : top dekreu in KNPV

nierlenders bart : 2 x duits werkkampioen

nierlenders egbert : bart bellon's top demo hond

....

ik kocht  een zodt dochter van bart én na zijn aktieve carrière ook zijn hond egbert die nu terug in mijn kennel is, klaar om deel te nemen aan het "zodt projekt"

door combinatie en selectie zodt reproduceren en/of zo dicht mogelijk benaderen. hoe ?  dit jaar wordt filou gedekt door een zodt zoon.

in de volgende generatie wordt een nakomeling van deze combinatie gedekt door egbert , terug een zodt zoon

een goede combinatie dus, waarvan slechts een klein aantal pups zullen verkocht worden. wees er dus tijdig bij.

het nadeel van  zodt is het verlies van zwart masker, dit zullen dus praktisch geheel "rode" honden zijn. daarom wordt ook een donkere evgeny gill dochter met heel zwart masker in het plan gebracht.

2015


de volgende generatie :

Nierlenders Lojack

een jonge reu uit de combinatie

Nierlenders Egbert x Nierlenders Gill

behaalde in Nederland het politiehonden certifikaat PH1 met lof.

gefeliciteerd Rob !

NIERLENDERS BART, a Zodt son, flying to another victory

another step realised : Nierlenders Egbert x Nierlenders Gill !!

brings 2 pups out of this litter available for the breeding plan,

1 male and 1 female

more video's to follow ! ! !

next step

dovre fjeld bonito x nierlenders kayenta

the " zodt " project

rarely there was a dog more talked about in the last decade, then Zodt of Bart Bellon.

In my quest for top sires years ago I came quickly across Zodt, trained by Bart Bellon.

this dog was for me the prototype of the dogs that  I wanted to breed myself : temperamental, (very) high object drive and most importantly high activity combined with courage. All this made ​​Zodt a difficult dog to train. there was a trainer like bart needed to bring dog to the top.

which happened in 2001 when the team bart-Zodt ring became sport champion with a score of 381/400! still a championship high score record !

because of the highly active nature of Zodt, it was very difficult  to breed females to him, the reason why very few people made breedings with  zodt.

I myself bred Zodt in four litters

Zodt x yucca

Zodt cozzy x 2x

Zodt x beez

combinations which produced  a number of top dogs :

nierlenders endor: top stud dog in KNPV

nierlenders bart: 2 x german work champion

nierlenders egbert: Bart Bellon's top demo dog

....

 I bought a Zodt daughter from bart, and  his dog egbert, after his active carreer. now back in my kennel and ready to participate in the "Zodt project"

by combining and  selection, to reproduce Zodt  and/or as close as possible. how? This year filou will be bred to a zodt son, dovre fjeld bonito,

in the next generation, a descendant of the combination will be bred to egbert

such an excellent combination , only a small number of puppies will be sold.  so be on time.

disadvantage of this zodt line is the loss of the black mask. these dogs will be almost completely "red" dogs. this will partly be compensated by breeding to a very black mask evgeny x gill daughter.

nierlenders ringsport malinois ©

belgium

  dovre fjeld bonito

2017

 filou van de leibeekhoeve

 nierlenders egbert

2015


the next generation :

Nierlenders Lojack

a young male out of the combination :

Nierlenders Egbert x Nierlenders Gill

obtained the Dutch policedog certificate PH1 with honour